www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Úřední deska

Název souboru Ke stažení Vyvěšeno Sejmuto

Zasedání obecního zastupitelstva v roce 2015 PDF 01.01.2015 31.12.2015
Veřejnoprávní smlouva č.8/VS/2014 PDF 01.01.2015 31.12.2015
Návrh rozpočtu 2015 PDF 03.02.2015 24.02.2015
Obecně závazná vyhláška obce Ostružno č.1/2015 PDF 15.03.2015 15.04.2015
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2014 PDF 15.04.2015 02.05.2015
Mariánská zahrada - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 15.04.2015 02.05.2015
Mariánská zahrada - Rozvaha k 31.12.2014 PDF 15.04.2015 02.05.2015
Mariánská zahrada - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2014 PDF 15.04.2015 02.05.2015
Mariánská zahrada - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014 PDF 15.04.2015 02.05.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2014 PDF 15.04.2015 02.05.2015
Závěrečný účet obce Ostružno za rok 2014 PDF 05.05.2015 25.05.2015
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 05.05.2015 25.05.2015
Obec Ostružno - Rozvaha k 31.12.2014 PDF 05.05.2015 25.05.2015
Obec Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2014 PDF 05.05.2015 25.05.2015
Obec Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014 PDF 05.05.2015 25.05.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostružno za rok 2014 PDF 05.05.2015 25.05.2015
Vyhláška o konání veřejného projednání Návrhu úemního plánu Dolní Lochov PDF 18.06.2015 29.07.2015
Vyhláška o konání veřejného projednání Návrhu úemního plánu Bukvice PDF 17.07.2015 26.08.2015
Vyhláška o konání veřejného projednání Návrhu úemního plánu Podhradí PDF 03.08.2015 14.09.2015
Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2016 PDF 20.11.2015 08.12.2015
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.1 Zásad uzemního rozvoje Královehradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území PDF 26.11.2015 12.12.2015
Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu KH kraje PDF 01.12.2015 31.12.2015

 
http://www.ostruzno.cz / úřední deska / 2015 /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.