www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Úřední deska

Název souboru Ke stažení Vyvěšeno Sejmuto

Obec Ostružno - Zasedání obecního zastupitelstva v roce 2019 PDF 01.01.2019 31.12.2019
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.12.2018 PDF 03.01.2019 28.01.2019
Obec Ostružno - Volby do Evropského paralamentu - rozhodnutí o vyhlášení voleb PDF 17.01.2019 25.05.2019
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 28.01.2019 PDF 04.02.2019 25.02.2019
Obec Ostružno - Vyhlášení platnosti obnovení katastrálního aparátu PDF 12.02.2019 15.03.2019
Svazek obcí Brada - Návrh rozpočtu na rok 2019 PDF 25.02.2019 13.03.2019
Obec Ostružno - Návrh rozpočtu na rok 2019 PDF 01.03.2019 25.03.2019
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 01.03.2019 25.03.2019
Mateřská škola Ostružno - Návrh rozpočtu na rok 2019 PDF 01.03.2019 25.03.2019
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.02.2019 PDF 05.03.2019 26.03.2019
Svazek obcí Brada - Schválený rozpočet na rok 2019 PDF 15.03.2019 31.03.2019
Obec Ostružno - Volby do Evropského parlamentu - počet členů okrskové volební komise PDF 25.03.2019 25.05.2019
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.03.2019 PDF 01.04.2019 29.04.2019
Obec Ostružno - Schválený rozpočet na rok 2019 PDF 03.04.2019 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Schválený rozpočet na rok 2019 PDF 03.04.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele okrskové volební komise PDF 12.04.2019 25.05.2019
Obec Ostružno - Oznámení - Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Ostružno PDF 17.04.2019 02.07.2019
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Ostružno PDF 29.04.2019 02.07.2019
Obec Ostružno - Územní plán obce Ostružno ZIP 29.04.2019 02.07.2019
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.1 PDF 29.04.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Volby do Evropského parlamentu - Pozvánka na 1.zasedání okrskové volení komise PDF 30.04.2019 25.05.2019
Obec Ostružno - Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místě konání voleb PDF 06.05.2019 25.05.2019
Obec Ostružno - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 PDF 06.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 06.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Rozvaha k 31.12.2018 PDF 06.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018 PDF 06.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 PDF 06.05.2019 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Rozvaha k 31.12.2018 PDF 06.05.2019 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018 PDF 06.05.2019 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2018 PDF 06.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Návrh - Závěrečného účtu na rok 2018 PDF 06.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 29.04.2019 PDF 06.05.2019 27.05.2019
Obec Ostružno - Oznámení - Lividace a výdej použitého, poškozeného dřeva PDF 16.05.2019 31.05.2019
Obec Ostružno - Volby do Evropského parlamentu - Výsledky voleb PDF 27.05.2019 17.06.2019
Obec Ostružno - Schválený - Závěrečný účet za rok 2018 PDF 27.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 27.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018 PDF 27.05.2019 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018 PDF 27.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška (KUKHK-14525/UP/2019/Hof) - o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje PDF 27.05.2019 12.06.2019
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.2 PDF 28.05.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.05.2019 PDF 03.06.2019 24.06.2019
Obec Ostružno - Relizace projektu z dotačního fondu Královehradeckého kraje - Víceúčelové hřiště Ostružno PDF 11.06.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Relizace projektu z dotačního fondu Královehradeckého kraje - Víceúčelové hřiště Ostružno - Fotodokumentace ZIP 11.06.2019 --.--.----
Svazek obcí Brada - Návrh záverečného účtu na rok 2018 PDF 11.06.2019 27.06.2019
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.3 PDF 25.06.2019 --.--.----
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů - rok 2019 PDF 26.06.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška (KUKHK-15935/UP/2019/Hof) - Oznámení o vydání a zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2 PDF 27.06.2019 12.07.2019
Svazek obcí Brada - Schválený závěrečný účet na rok 2018 PDF 28.06.2019 14.07.2019
Svazek obcí Brada - Schválené - Rozpočtové opatření č.1 PDF 28.06.2019 14.07.2019
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 24.06.2019 PDF 01.07.2019 29.07.2019
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 29.07.2019 PDF 05.08.2019 02.09.2019
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.4 PDF 10.08.2019 --.--.----
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů - rok 2019 PDF 19.08.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 02.09.2019 PDF 02.09.2019 07.10.2019
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.5 PDF 03.09.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.6 PDF 03.09.2019 --.--.----
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr PDF 09.09.2019 09.10.2019
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška (41508/2019-MZE-16212) - Opatření obecné povahy PDF 09.09.2019 31.12.2022
Obec Ostružno - Žádost o zveřejnění na úřední desce od ÚZSVM (UZSVM/HJC/3203/2019-HJCM) PDF 17.09.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 07.10.2019 PDF 14.10.2019 29.10.2019
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.7 PDF 07.10.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.8 PDF 07.10.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.9 PDF 04.11.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.10 PDF 04.11.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 04.11.2019 PDF 11.11.2019 25.11.2019
Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2020 PDF 18.11.2019 03.12.2019
Mariánská zahrada - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 -2023 PDF 18.11.2019 03.12.2019
Svazek obcí Brada - Schválené - Rozpočtové opatření č.2 PDF 22.11.2019 08.12.2019
Svazek obcí Brada - Rozpočtové provizorium na rok 2020 PDF 22.11.2019 08.12.2019
Svazek obcí Brada - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech PDF 22.11.2019 08.12.2019
Obec Ostružno - Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů PDF 26.11.2019 12.12.2019
Obec Ostružno - Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o místním poplatku z pobytu PDF 26.11.2019 12.12.2019
Obec Ostružno - Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o komunálních odpadech PDF 26.11.2019 12.12.2019
Obec Ostružno - Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o místním poplatku z odpadů PDF 26.11.2019 12.12.2019
Obec Ostružno - Rozpočtové provizorium na rok 2020 PDF 30.11.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.11 PDF 30.11.2019 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.11.2019 PDF 02.12.2019 30.12.2019
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška (41508/2019-MZE-16212) - Opatření obecné povahy (aktualizace) PDF 10.12.2019 31.12.2022
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů - rok 2019 PDF 30.12.2019 --.--.----

 
http://www.ostruzno.cz / úřední deska / 2019 /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.