www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Úřední deska

Název souboru Ke stažení Vyvěšeno Sejmuto

Zasedání obecního zastupitelstva v roce 2016 PDF 01.01.2016 31.12.2016
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecní povahy 155/2016-MZE-15120 PDF 15.01.2016 05.02.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.01.2016 PDF 01.02.2016 29.02.2016
Oznámení o záměru obce Ostružno na pronájem pozemků LV 10001 v KÚ Ostružno PDF 01.02.2016 16.02.2016
Návrh rozpočtu 2016 PDF 10.02.2016 29.02.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 29.02.2016 PDF 07.03.2016 21.03.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 21.03.2016 PDF 29.03.2016 25.04.2016
Oznámení o zahájení zadávacího řízení k podání cenové nabídky - Dětské hřiště PDF 26.04.2016 26.05.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.04.2016 PDF 02.05.2016 30.05.2016
Závěrečný účet obce Ostružno za rok 2015 PDF 12.05.2016 02.06.2016
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 12.05.2016 02.06.2016
Obec Ostružno - Rozvaha k 31.12.2015 PDF 12.05.2016 02.06.2016
Obec Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015 PDF 12.05.2016 02.06.2016
Obec Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 PDF 12.05.2016 02.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostružno za rok 2015 PDF 12.05.2016 02.06.2016
Mateřská škola Ostružno - Rozvaha k 31.12.2015 PDF 12.05.2016 02.06.2016
Mateřská škola Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015 PDF 12.05.2016 02.06.2016
Zápis z technické schůzky a obhlídky místa plnení projektu - Dětské hřiště PDF 16.05.2016 01.06.2016
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2015" PDF 20.05.2016 05.06.2016
Mariánská zahrada - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M" PDF 20.05.2016 05.06.2016
Mariánská zahrada - Rozvaha k 31.12.2015" PDF 20.05.2016 05.06.2016
Mariánská zahrada - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015" PDF 20.05.2016 05.06.2016
Mariánská zahrada - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015" PDF 20.05.2016 05.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2015" PDF 20.05.2016 05.06.2016
Prezenční listina z otevírání obálek zúčastněných zástupců firem podávajících nabídku - Dětské hřiště PDF 26.05.2016 11.06.2016
Protokol o volbě předsedy a místopředsedy hodnotící komise - Dětské hřiště PDF 26.05.2016 11.06.2016
Prezenční listina komise pro otevírání a hodnocení nabídek - Dětské hřiště PDF 26.05.2016 11.06.2016
Čestné prohlášení o nepodjatosti člena výběrové komise - Dětské hřiště PDF 26.05.2016 11.06.2016
Čestné prohlášení o nepodjatosti člena výběrové komise - Dětské hřiště PDF 26.05.2016 11.06.2016
Jmenování místopředsedy hodnotící komise - Dětské hřiště PDF 26.05.2016 11.06.2016
Jmenování předsedy hodnotící komise - Dětské hřiště PDF 26.05.2016 11.06.2016
Protokol o otevírání obálek - Dětské hřiště PDF 26.05.2016 11.06.2016
Zpráva o posouzení a hodnocení přijatých nabídek - Dětské hřiště PDF 30.05.2016 15.06.2016
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - Dětské hřiště PDF 30.05.2016 15.06.2016
Rozhodnutí o vyřazení nabídky za zadávacího řízení - Dětské hřiště PDF 30.05.2016 15.06.2016
Usnesení č. V. 2016 - Dětské hřiště PDF 30.05.2016 15.06.2016
Usnesení č. 5/2016 - Nákup pozemků LV126 v KÚ Ostružno PDF 30.05.2016 15.06.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 30.05.2016 PDF 06.06.2016 27.06.2016
Oznámení o podpisu smlouvy s vítězem zadávacího řízení - Dětské hřiště PDF 06.06.2016 22.06.2016
Smlouva o dílo č.25/2016 - Dětské hřiště PDF 06.06.2016 22.06.2016
Smlouva o poskyytnutí dotace z dotačního fondu KH kraje č. 16POV01-0030 - Dětské hřiště PDF 09.06.2016 25.06.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.06.2016 PDF 04.07.2016 25.07.2016
Oznámení o společném jednání k Návrhu územního plánu Ostružno PDF 22.07.2016 15.10.2016
Veřejná vyhláška - zveřejnění Návrhu územního plánu Ostružno PDF 21.07.2016 06.09.2016
Návrh územního plánu Ostružno ZIP 22.07.2016 15.10.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.07.2016 PDF 01.08.2016 29.08.2016
Oznámení o záměru obce - prodej motoru B+S Quantum 5HP PDF 05.08.2016 22.09.2016
Volby do Zastupitelstev krajů konané na území ČR ve dnech 7. a 8.října 2016 - počet členů okrskové volební komise a počet volebních okrsků PDF 08.08.2016 09.10.2016
Volby do Senátu parlamentu České republiky konané na území ČR ve dnech 7. a 8.října 2016 - počet členů okrskové volební komise a počet volebních okrsků PDF 08.08.2016 09.10.2016
Seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva Královehradeckého kraje konané na území ČR ve dnech 7. a 8.října 2016 PDF 19.08.2016 09.10.2016
Seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva Královehradeckého kraje konané na území ČR ve dnech 7. a 8.října 2016 - příloha PDF 24.08.2016 09.10.2016
Volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu parlamentu České republiky konané na území ČR ve dnech 7. a 8.října 2016 - jmenování zapisovatele okrskové volební komise PDF 24.08.2016 09.10.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 29.08.2016 PDF 05.09.2016 26.09.2016
Oznámení o době a místu konání voleb do zastupitelstva krajů PDF 05.09.2016 09.10.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s. PDF 08.09.2016 15.11.2016
Žádost o zveřejnění na úřední desce od ÚZSVM (UZSVM/HJC/4588/2016-HJCM) PDF 12.09.2016 30.09.2016
Žádost o zveřejnění na úřední desce od ÚZSVM (UZSVM/HJC/4588/2016-HJCM) - příloha XLS 12.09.2016 30.09.2016
Veřejná vyhláška (KUKHK-29007/UP2016/Hof) - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 - září 2016) návrh PDF 19.09.2016 05.10.2016
Faktura za dodávku akce 16POV01-0030 dle SOD č. 25/2016 - Dětské hřiště PDF 26.09.2016 31.12.2016
Vyučtování - závěrečná zpráva o čerpání dotace 16POV01-0030 - Dětské hřiště PDF 26.09.2016 31.12.2016
Realizace projektu 16POV01-0030 - Dětské hřiště PDF 26.09.2016 31.12.2016
Fotodokumentace - realizace 16POV01-0030 - Dětské hřiště ZIP 26.09.2016 31.12.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 26.09.2016 PDF 03.10.2016 31.10.2016
Opis výsledku hlasování v okrsku - volby do zastupitelstva krajů - 1.kolo PDF 08.10.2016 24.10.2016
Opis výsledku hlasování v okrsku - volby do zastupitelstva krajů - 2.kolo PDF 15.10.2016 31.10.2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostružno konaného dne 31.10.2016 PDF 07.11.2016 28.11.2016
Oznámení o záměru obce - prodej obecního pozemku p.č. 25/6 o výměře 52 m2 PDF 14.11.2016 12.12.2016
Veřejná vyhláška (KUKHK-36537/UP2016/Hof) - o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje a vyhodnocení vliv této aktualizace na udržitelný rozvoj území PDF 15.11.2016 01.12.2016
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 28.11.2016 PDF 05.12.2016 27.12.2016

 
http://www.ostruzno.cz / úřední deska / 2016 /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.