www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Úřední deska

Název souboru Ke stažení Vyvěšeno Sejmuto

Obec Ostružno - Zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 PDF 01.01.2017 31.12.2017
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.12.2016 PDF 02.01.2017 30.01.2017
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 30.01.2017 PDF 06.02.2017 28.02.2017
Obec Ostružno - Návrh rozpočtu na rok 2017 PDF 10.02.2017 28.02.2017
Obec Ostružno - Žádost o zveřejnění na úřední desce od ÚZSVM (UZSVM/HJC/623/2017-HJCM) PDF 13.02.2017 03.03.2017
Obec Ostružno - Žádost o zveřejnění na úřední desce od ÚZSVM (UZSVM/HJC/4588/2016-HJCM) - příloha XLS 13.02.2017 03.03.2017
Obec Ostružno - Schválený rozpočet na rok 2017 PDF 01.03.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.02.2017 PDF 06.03.2017 21.03.2017
Obec Ostružno - Rozpočtový výhled obce Ostružno /až na rok 2018/ PDF 20.03.2017 05.09.2017
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.03.2017 PDF 03.04.2017 24.04.2017
Obec Ostružno - Oznámení o záměru obce - prodej obecního pozemku p.č. 882 dle geometrického plánu PDF 03.04.2017 25.04.2017
Mateřská škola Ostružno - Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ky MŠ PDF 19.04.2017 15.05.2017
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.1 PDF 25.04.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 24.04.2017 PDF 02.05.2017 29.05.2017
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Polní cesta HC2 v k.ú. Ostružno u Jičína PDF 02.05.2017 17.05.2017
Obec Ostružno - Návrh - Závěrečného účtu obce za rok 2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Rozvaha k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Rozvaha k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Rozvaha k 31.12.2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Svazek obcí Brada - Závěrečný účet za rok 2016 PDF 18.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Schválený - Závěrečný účet za rok 2016 PDF 30.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.2 PDF 30.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 29.05.2017 PDF 05.06.2017 26.06.2017
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.3 PDF 30.06.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 26.06.2017 PDF 03.07.2017 31.07.2017
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.4 PDF 30.07.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 31.07.2017 PDF 07.08.2017 29.08.2017
Obec Ostružno - Oznámení o koupi nemovitosti č.p.39 v Ostružně, v k.ú. Ostružno PDF 14.08.2017 04.09.2017
Obec Ostružno - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ostružno /až na rok 2022/ PDF 14.08.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Kupní smlouva na pozemek p.č. 882/2 v k.ú.: Ostružno o výměře 446m2 PDF 21.08.2017 05.09.2017
Obec Ostružno - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - počet členů okrskové volební komise a počet volebních okrsků PDF 21.08.2017 23.10.2017
Obec Ostružno - Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PDF 29.08.2017 23.10.2017
Obec Ostružno - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - jmenování zapisovatele okrskové volební komise PDF 04.09.2017 23.10.2017
Obec Ostružno - Usnesení č. 8/2017 - Koupě nemovitosti č.p.39 v KÚ Ostružno PDF 04.09.2017 19.09.2017
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 04.09.2017 PDF 05.09.2017 25.09.2017
Obec Ostružno - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Ostružno /až na rok 2022/ PDF 05.09.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.5 PDF 20.09.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.09.2017 PDF 02.10.2017 30.10.2017
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška (KUKHK-29248/UP/2017/Hof) - o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje a vyhodnocení vliv této aktualizace na udržitelný rozvoj území PDF 17.10.2017 06.11.2017
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.6 PDF 30.10.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.7 PDF 05.11.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Volba Prezidenta České republiky - počet volebních okrsků PDF 20.11.2017 27.01.2018
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 30.10.2017 PDF 06.11.2017 27.11.2017
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů - rok 2017 PDF 09.11.2017 12.01.2018
Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2018 PDF 20.11.2017 19.12.2017
Mariánská zahrada - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 -2021 PDF 20.11.2017 19.12.2017
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.8 PDF 27.11.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Volba Prezidenta České republiky - jmenování zapisovatele okrskové volební komise PDF 01.12.2017 27.01.2018
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.11.2017 PDF 04.12.2017 27.12.2017
Obec Ostružno - Volba Prezidenta České republiky - svolání prvního zasedání okrskové volební komise PDF 11.12.2017 15.12.2017
Obec Ostružno - Rozpočtové provizorium na rok 2018 PDF 11.12.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Volba Prezidenta České republiky - oznámení o době a místu konání 1.kola volby PDF 27.12.2017 27.01.2018
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.9 PDF 27.12.2017 --.--.----

 
http://www.ostruzno.cz / úřední deska / 2017 /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.