www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Úřední deska

Název souboru Ke stažení Vyvěšeno Sejmuto

Zasedání obecního zastupitelstva v roce 2017 PDF 01.01.2017 31.12.2017
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.12.2016 PDF 02.01.2017 30.01.2017
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 30.01.2017 PDF 06.02.2017 28.02.2017
Návrh rozpočtu 2017 - obec Ostružno PDF 10.02.2017 28.02.2017
Žádost o zveřejnění na úřední desce od ÚZSVM (UZSVM/HJC/623/2017-HJCM) PDF 13.02.2017 03.03.2017
Žádost o zveřejnění na úřední desce od ÚZSVM (UZSVM/HJC/4588/2016-HJCM) - příloha XLS 13.02.2017 03.03.2017
Schválený rozpočet na 2017 - obec Ostružno PDF 01.03.2017 --.--.----
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.02.2017 PDF 06.03.2017 21.03.2017
Rozpočtový výhled obce Ostružno /až na rok 2018/ PDF 20.03.2017 05.09.2017
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.03.2017 PDF 03.04.2017 24.04.2017
Oznámení o záměru obce - prodej obecního pozemku p.č. 882 dle geometrického plánu PDF 03.04.2017 25.04.2017
Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostružno PDF 19.04.2017 15.05.2017
Schválené - Rozpočtové opatření č.1 - obec Ostružno PDF 25.04.2017 --.--.----
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 24.04.2017 PDF 02.05.2017 29.05.2017
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení "Polní cesta HC2 v k.ú. Ostružno u Jičína PDF 02.05.2017 17.05.2017
Návrh - Závěrečného účtu obce Ostružno za rok 2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Rozvaha k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Obec Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostružno za rok 2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Rozvaha k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016 PDF 05.05.2017 --.--.----
Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Rozvaha k 31.12.2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Mariánská zahrada - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2016 PDF 15.05.2017 --.--.----
Svazek obcí Brada - Závěrečný účet za rok 2016 PDF 18.05.2017 --.--.----
Schválený - Závěrečný účet obce Ostružno za rok 2016 PDF 30.05.2017 --.--.----
Schválené - Rozpočtové opatření č.2 - obec Ostružno PDF 30.05.2017 --.--.----
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 29.05.2017 PDF 05.06.2017 26.06.2017
Schválené - Rozpočtové opatření č.3 - obec Ostružno PDF 30.06.2017 --.--.----
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 26.06.2017 PDF 03.07.2017 31.07.2017
Schválené - Rozpočtové opatření č.4 - obec Ostružno PDF 30.07.2017 --.--.----
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 31.07.2017 PDF 07.08.2017 29.08.2017
Oznámení o koupi nemovitosti č.p.39 v Ostružně, v k.ú. Ostružno PDF 14.08.2017 04.09.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ostružno /až na rok 2022/ PDF 14.08.2017 --.--.----
Kupní smlouva na pozemek p.č. 882/2 v k.ú.: Ostružno o výměře 446m2 PDF 21.08.2017 05.09.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - počet členů okrskové volební komise a počet volebních okrsků PDF 21.08.2017 23.10.2017
Oznámení o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PDF 29.08.2017 23.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - jmenování zapisovatele okrskové volební komise PDF 04.09.2017 23.10.2017
Usnesení č. 8/2017 - Koupě nemovitosti č.p.39 v KÚ Ostružno PDF 04.09.2017 19.09.2017
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 04.09.2017 PDF 05.09.2017 25.09.2017
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Ostružno /až na rok 2022/ PDF 05.09.2017 --.--.----
Schválené - Rozpočtové opatření č.5 - obec Ostružno PDF 20.09.2017 --.--.----
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.09.2017 PDF 02.10.2017 30.10.2017
Schválené - Rozpočtové opatření č.6 - obec Ostružno PDF 30.10.2017 --.--.----
Schválené - Rozpočtové opatření č.7 - obec Ostružno PDF 05.11.2017 --.--.----
Volba Prezidenta České republiky - počet volebních okrsků PDF 20.11.2017 27.01.2018
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 30.10.2017 PDF 06.11.2017 27.11.2017
Schválené - Rozpočtové opatření č.8 - obec Ostružno PDF 27.11.2017 --.--.----
Volba Prezidenta České republiky - jmenování zapisovatele okrskové volební komise PDF 01.12.2017 27.01.2018
Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 27.11.2017 PDF 04.12.2017 27.12.2017
Volba Prezidenta České republiky - svolání prvního zasedání okrskové volební komise PDF 11.12.2017 15.12.2017
Obec Ostružno - Rozpočtové provizorium na rok 2018 PDF 11.12.2017 --.--.----
Volba Prezidenta České republiky - oznámení o době a místu konání 1.kola volby PDF 27.12.2017 27.01.2018
Schválené - Rozpočtové opatření č.9 - obec Ostružno PDF 27.12.2017 --.--.----

 
http://www.ostruzno.cz / úřední deska / 2017 /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.