www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Úřední deska

Název souboru Ke stažení Vyvěšeno Sejmuto

Obec Ostružno - Zasedání obecního zastupitelstva v roce 2018 PDF 01.01.2018 31.12.2018
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů - rok 2017 PDF 12.01.2018 --.--.----
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů - rok 2018 PDF 12.01.2018 05.03.2018
Obec Ostružno - Volba Prezidenta České republiky - výsledky voleb 1.kolo PDF 14.01.2018 29.01.2018
Obec Ostružno - Volba Prezidenta České republiky - výsledky voleb 2.kolo PDF 28.01.2018 12.02.2018
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 29.01.2018 PDF 05.02.2018 26.02.2018
Svazek obcí Brada - Návrh rozpočtu na rok 2018 PDF 06.02.2018 21.02.2018
Svazek obcí Brada - Schválený rozpočet rok 2018 PDF 06.02.2018 21.02.2018
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška (KUKHK-3336/UP/2018/Hof) - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) návrh PDF 12.02.2018 28.02.2018
Obec Ostružno - Návrh rozpočtu na rok 2018 PDF 01.03.2018 26.03.2018
Mateřská škola Ostružno - Návrh rozpočtu na rok 2018 PDF 01.03.2018 26.03.2018
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 26.02.2018 PDF 05.03.2018 26.03.2018
Obec Ostružno - Záměr obce - Prodej pozemků PDF 05.03.2018 21.03.2018
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů - rok 2018 - březen PDF 05.03.2018 28.12.2018
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 26.03.2018 PDF 03.04.2018 23.04.2018
Obec Ostružno - Schválený rozpočet na rok 2018 PDF 09.04.2018 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Schválený rozpočet na rok 2018 PDF 09.04.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.1 PDF 23.04.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.2 PDF 23.04.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 23.04.2018 PDF 02.05.2018 28.05.2018
Obec Ostružno - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 PDF 07.05.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 07.05.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Rozvaha k 31.12.2017 PDF 07.05.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 PDF 07.05.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 PDF 07.05.2018 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Rozvaha k 31.12.2017 PDF 07.05.2018 --.--.----
Mateřská škola Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 PDF 07.05.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Návrh - Závěrečného účtu na rok 2017 PDF 07.05.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 07.05.2018 --.--.----
Mariánská zahrada - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 PDF 21.05.2018 07.06.2018
Mariánská zahrada - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M PDF 21.05.2018 07.06.2018
Mariánská zahrada - Rozvaha k 31.12.2017 PDF 21.05.2018 07.06.2018
Mariánská zahrada - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2017 PDF 21.05.2018 07.06.2018
Mariánská zahrada - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2017 PDF 21.05.2018 07.06.2018
Mariánská zahrada - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 PDF 21.05.2018 07.06.2018
Obec Ostružno - Schválený - Závěrečný účet za rok 2017 PDF 28.05.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 28.05.2018 PDF 04.06.2018 25.06.2018
Svazek obcí Brada - Návrh - Závěrečného účtu za rok 2017 PDF 05.06.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 25.06.2018 PDF 02.07.2018 30.07.2018
Obec Ostružno - Záměr obce - Bezúplatný převod pozemků PDF 09.07.2018 30.07.2018
Obec Ostružno - Záměr obce - Pronájem obecního majetku PDF 09.07.2018 30.07.2018
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 30.07.2018 PDF 06.08.2018 03.09.2018
Obec Ostružno - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Ostružno pro volby do zastupitelstva obce Ostružno, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 PDF 20.08.2018 06.10.2018
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 03.09.2018 PDF 10.09.2018 24.09.2018
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška (KUKHK-23075/UP/2018/Hof) - Oznámení o vydání a zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 PDF 18.09.2018 03.10.2018
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.3 PDF 25.09.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.4 PDF 25.09.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 24.09.2018 PDF 01.10.2018 29.10.2018
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu územního plánu Ostružno PDF 01.10.2018 22.11.2018
Obec Ostružno - Územní plán obce Ostružno ZIP 01.10.2018 22.11.2018
Obec Ostružno - Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Ostružno PDF 24.10.2018 31.10.2018
Obec Ostružno - Veřejná vyhláška (KUKHK-30926/UP/2018/Hof) - o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území PDF 13.11.2018 28.11.2018
Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2019 PDF 19.11.2018 04.12.2018
Mariánská zahrada - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 -2022 PDF 19.11.2018 04.12.2018
Obec Ostružno - Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Ostružno PDF 31.10.2018 31.12.2018
Obec Ostružno - Záměr obce - Koupě pozemků PDF 01.12.2018 27.12.2018
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.5 PDF 03.12.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.6 PDF 03.12.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Rozpočtové provizorium na rok 2019 PDF 11.12.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Zápis ze zasedání zastupielstva obce Ostružno konaného dne 03.12.2018 PDF 10.12.2018 27.12.2018
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.7 PDF 27.12.2018 --.--.----
Obec Ostružno - Schválené - Rozpočtové opatření č.8 PDF 27.12.2018 --.--.----
Mariánská zahrada - Oznámení o zveřejnění dokumentů - rok 2018 - prosinec PDF 28.12.2018 --.--.----

 
http://www.ostruzno.cz / úřední deska / 2018 /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.