www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Oslavili jsme 140. výročí školy

Obec spolu s místními hasiči uspořádala setkání absolventů školy a mateřské školy, rodáků a přátel Ostružna ke 140. výročí vystavění nové školy v obci.

Historie školství v Ostružně sahá do roku 1723, kdy baráčník Matěj Suchánek ve svém příbytku vyučoval zdejší děti. Po zbourání dřevěného kostela v roce 1773 byl materiál použit na výstavbu školy, která stála v místech, kde jsou nyní vysázeny tři lípy: Svobody, Masarykova a Legionářů.

Kapacita dřevěné školy byla nedostačující, proto místní školní rada 13. 7. 1868 zakoupila pro stavbu kamenné budovy pro dvě třídy pozemek, kde dříve stála kovárna. V roce 1885 byla provedena přístavba třetí třídy. Chodily sem děti z Březiny, Dolního a Horního Lochova, Hlásné Lhoty, Ohavče a Ostružna. Sociální zařízení a schodiště bylo přistavěno v roce 1957. V roce 1974 byla škola pro nedostatek dětí zrušena.

Školou v Ostružně neprošlo jenom mnoho žáků, ale i učitelů a industriálních učitelek. Některé bych chtěla vyjmenovat, protože zůstali v našich vzpomínkách.

V roce 1907 měla obec Ostružno 294 obyvatel a 46 domů. Řídícím učitelem byl František Tůma, školu navštěvovalo 176 žáků, které učili Josef Konečný, Josef Bíma a Marie Lišková. V roce 1917 učil děti Otto Hrnčíř a v roce 1918 nastoupil učitel Antonín Kotlář a Josef Pluhař. Hroby Františka Tůmy a Josefa Pluhaře najdeme na zrušeném hřbitově u kostela Povýšení sv. Kříže v obci. V roce 1919 byl jmenován řídícím učitelem Václav Rudolf a jeho zástupcem Stanislav Palouš z Holína. Ruční práce vyučovaly Marie Zychová a Anna Fleibergová z Valdic.

Učitel Stanislav Palouš byl v roce 1921 jmenován správcem školy v Doksech a za něj dojíždí učit Josef Drholec ze Sobotky. V roce 1923 nastupují František Maťátko, Růžena Šimerdová a Františka Halířová – provdaná Stryalová z Jičína. Antonín Kotlář začal psát kroniku v Ostružně. V roce 1925 byl učitel František Maťátko odvolán a nastupuje Josef Chaloupský z Velíše, který je následně přeložen do Lavic. Řídící učitel Václav Rudolf je dán do výslužby, novým řídícím je jmenován Antonín Kotlář a přichází nový učitel Šturma z Holína a Marie Teublová.

Jak učitelé odcházeli, tak byli jmenováni jiní. Od roku 1926 to byla slečna učitelka Záhorská, učitel Jan Klimeš, který odešel učit do Železnice, Alois Frýba z Ostružna, Václav Jarolím, Josef Frýba, který byl přeložen do Libáně, Jan Sochor z Velíše, Františka Horáčková – provdaná Splítková, Helena Ehmigová. V roce 1934 byl Josef Hanyš jmenován správcem školy po dobu nemoci řídícího učitele Antonína Kotláře. Do školy přichází Rudolf Lang, učitelka Nedvídková a Jindřiška Rubešová. Pamětníci si vzpomněli na učitelku Emilii Brůmovou, L.Pospíšilovou a M. Červinkovou.

Přelom nastává v roce 1939, kdy Antonín Kotlář odchází do důchodu, a 1. 9. 1939 je jmenován novým řídícím učitelem Bohuslav Odvárko. V roce 1943 přichází paní učitelka Jiřina Jakubcová, která s ředitelem Odvárkem zajišťuje celý chod školy. V roce 1968 odchází Bohuslav Odvárko do důchodu a Jiřina Jakubcová je jmenována ředitelkou školy. Po odchodu do penze v roce 1971 nastupuje jako ředitel a zároveň učitel Josef Vlach z Jičína, který po zrušení školy v roce 1974 přechází učit do Holína.

Historie Mateřské školy v Ostružně není tak bohatá. Okresní školní výbor v Jičíně zaslal 31.7.1946 zdejší škole Základní listinu, kde Zemská školní rada v Praze schvaluje zřízení veřejné Mateřské školy pro dítka 3-6 let. Ředitelství patřilo do roku 1965 pod základní školu. První učitelkou byla Evžena Hejná z Jičína, která do Ostružna jezdila na kole nebo chodila pěšky. Autobusová linka do Ostružna byla zřízena až v roce 1951. Po rozdělení na základní a mateřskou školu v roce 1965 se vystřídaly ve funkci ředitelek Ivana Holcová, v roce 1970 Libuše Podzimková, v roce 1976 Libuše Zelinková, v roce 1977 Eva Filipová a od roku 1988 Soňa Jiránková, která letos oslavila dvacáté výročí na místní škole. Obecní zastupitelstvo jí poděkovalo za práci s dětmi a popřálo mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

Setkání absolventů, rodáků a přátel Ostružna zahájil starosta obce Jiří Richter krátkých projevem. Přivítal přítomné a všechny, kteří přijeli do naší obce, a seznámil je s historií školy.

O kulturní zážitek se postaraly děti z mateřské školy. Předvedly pásmo písniček a básniček. A potom už následovala prohlídka školy. Uvnitř budovy byla připravena výstava fotografií, článků, diplomů, pohárů a informačních materiálů o Ostružně. Návštěvníci byli překvapeni rozsahem výstavy.

Náležitou pozornost věnovali fotografiím, sledovali dění v obci, mohli nahlédnout do kroniky obce i do kroniky mateřské školy. Nešetřili chválou a děkovali za uspořádání akce. K příjemnému posezení s bývalými spolužáky a učiteli připravili hasiči občerstvení s hudbou. Ženy napekly koláče a hodně se vzpomínalo. Fotodokumentaci akce zajišťovala Jana Engová.

Obecní zastupitelstvo srdečně děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto setkání. Děkuje těm, kteří zapůjčili fotografie ze svého rodinného alba, abychom se mohli vrátit do minulosti, prožít současnost a zachovat krásnou dokumentaci pro budoucnost, kterou pro nás zpracovala Alenka Přibylová. Nádherné fotografie s tematikou „Vše o Ostružně“ přinesli nejenom občané z Ostružna, ale i manželé Bittnerovi z Dolního Lochova, paní Bryscejnová z Hlásné Lhoty a Jaroslav Krása z Nového Bydžova.

Na památku z návštěvy naší obce si hosté odnesli pamětní stužky a doufám, že i pěkné dojmy z příjemně prožitého odpoledne.

autor: Zdena Richterová, místostarostka obce

25.11.2008

- původní článek na http://jicinsky.denik.cz
 


Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
 
http://www.ostruzno.cz / novinky / 2008 / strana -1- / 140. výročí školy /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší. Podporované aplikace: FireFox 2+ / Opera 9.2+ / IE6+