www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Oprava varhan potřebuje podporu

Výzva SOS občanského sdružení Trinitatis Societas na opravu varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Ostružně u Jičína.

O. s. Trinitatis Societas (s cílem organizovat a podporovat kulturní, vzdělávací a společenské aktivity zaměřené na obnovu kulturně-historických a duchovních barokních tradic) iniciovalo obnovu výjimečně historicky cenných pozdně barokních varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Ostružně. Stav tohoto památkově chráněného nástroje je už velmi špatný a prodlením s kvalitní opravou by se mohlo stát, že se varhany rozpadnou zcela.

Předpokládaná cena všech restaurátorských prací je celkem 1 881 340 korun. Jednou z mála šancí, jak dnes získat nezbytné finanční prostředky, je stále ještě možnost dotace z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje či z ministerstva kultury. Pro rok 2009 se tak podařilo od krajského úřadu získat 3. nejvyšší dotaci v Královéhradeckém kraji, a to 250 tisíc Kč. Náklady na restaurování v roce 2010 jsou 640 000 Kč. Tato velká finanční pomoc je však vázána také na určitou finanční spoluúčast vlastníka s předpokladem realizace generální opravy v blízkém časovém horizontu.

Současný stav věcí je však takový, že přes veškerou snahu není vlastník – římskokatolická církev zastoupená arciděkanstvím Jičín - schopen danou finanční spoluúčast cele uhradit. Jedinou možností, jak nepromarnit tuto jedinečnou šanci zachování této památky budoucím generacím, je nyní zapojit se do sbírky na opravu varhan.

Domníváme se, že v případě záchrany našeho národního dědictví není podstatné, zda jde o věc formálně „církevní, státní či nestátní“, protože se především jedná o věc národní. Pro záchranu varhan proto připravujeme cyklus benefičních akcí, který zahájíme 28. listopadu v 18 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Ostružně adventním koncertem souboru Cantus z Jaroměře. Finanční dary lze také zasílat na účet: 1161410339/0800, variabilní symbol č. 333.

Obnovený zvuk vzácného původního ladění by dal ostruženským varhanám vzácnou šanci být nástrojem splňujícím přísné nároky kladené na „autentický“ nástroj, umístěný v tichém a akusticky kvalitním prostředí, které je základním předpokladem pro kvalitní hudební práci. Po citlivém restaurování do původního stavu by mohl tento „rybovský“ nástroj dobře sloužit jak ke koncertům, tak i k interpretačním hudebním dílnám a nahrávání.

Tyto aktivity zde již nyní organizujeme ve spolupráci s obcí Ostružno a farností díky zapůjčeným soukromým varhanním positivům. Letos tak byly kromě pravidelných vystoupení a koncertů také zrealizovány 2 letní hudební dílny a nahrávání 2 CD, jejichž vydání je aktuálně v jednání.

autor: O.s. Trinitatis Societas

27.11.2009

- původní článek na http://jicinsky.denik.cz
 


Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
 
http://www.ostruzno.cz / novinky / 2009 / strana -1- / oprava varhan potřebuje podporu /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší. Podporované aplikace: FireFox 2+ / Opera 9.2+ / IE6+