www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Knihovny Jičínska soutěžily o nejlepší fotografii

Jičín – V březnu letošního roku byla vyhlášena nová a neobvyklá soutěž „O nejzajímavější fotografii z knihovnických akcí". Organizátorem byla Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a zúčastnit se jí mohly všechny knihovny jičínského regionu.

V okrese se nacházejí dva typy knihoven: profesionální, vedené vyškolenými odborníky, a neprofesionální, které spravují většinou dobrovolní knihovníci. Ti však nemají stejné možnosti, a proto bylo rozhodnuto rozdělit soutěž na dvě kategorie. Tím byl zaručen spravedlivý průběh celé akce.

Komise rozhodla Koncem listopadu byla stanovena komise složená z knihovnic jičínské knihovny v čele s ředitelkou Janou Benešovou. Komise měla před sebou nelehký úkol: vybrat nejlepší a nejzajímavější fotografii z došlých devatenácti příspěvků.

Nakonec bylo rozhodnuto udělit v kategorii profesionálních knihoven 1. místo knihovnici Aleně Kuželové z Lázní Bělohradu a čestné uznání knihovníkovi Petru Pavlovi z Pecky. Jejich vydařené fotografie jsou z knihovnických besed pořádaných pro děti základních škol.

V druhé kategorii byly vybrány tři nejlepší příspěvky a ohodnoceny čestným uznáním. Odměněna tak byla knihovnice Jarmila Adolfová z Místní knihovny Radim za fotografii dětí z akce „Návštěva MŠ v knihovně", dále knihovnice Zdeňka Bittnerová z Místní knihovny Ostružno za nádherný snímek dětí s balonky z akce „Dětský den v knihovně" a v neposlední řadě knihovnice Věra Černá z Místní knihovny Brada-Rybníček za foto dětí zachycených při práci na výtvarné dílně uspořádané v rámci „Dne dětí v knihovně".

Ceny pro výherce věnovala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Jednalo se o pamětní listy a knihy. Všem účastníkům děkujeme za jejich spolupráci a těšíme se na další jejich příspěvky při některé z příštích soutěží. Všechny oceněné fotografie najdete také na webu:
http://knihovna.jicin.cz/informace_pro_knihovny.html

autor: Lenka Knapová, pracovnice Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

20.12.2012

- původní článek na http://jicinsky.denik.cz
 


Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
 
http://www.ostruzno.cz / novinky / 2012 / strana -1- / knihovny jičínska soutěžily o nejlepší fotografii /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.