www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Úřední deska

Název souboru Ke stažení Vyvěšeno Sejmuto

Zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 PDF 01.01.2013 31.12.2013
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č.9/2013 - Biologická DČOV, včetně kanalizační přípojky u domu č.p. 28 v Ostružně PDF 30.01.2013 14.02.2013
Návrh rozpočtu 2013 PDF 03.02.2013 27.02.2013
Zápis ze zasedání OZ - 28.01.2013 PDF 04.02.2013 04.03.2013
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí č.14/2013 - Územní rozhodnutí a povolení vyjímky - Septik s biofiltrem, včetně kanalizační přípojky na p.č. KN st. 50 a EN 504/1 v k.ú. Ostružno PDF 15.02.2013 28.02.2013
Výzva k podání nabídky na veřejnou zákázku - Snížení energetické náročnosti OU a MŠ Ostružno PDF 17.04.2013 06.05.2013
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2012 PDF 29.04.2013 15.05.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Marianská zahrada rok 2012 PDF 29.04.2013 15.05.2013
Prohlášní člena pro otevírání obálek a hodnocení nabídek PDF 13.05.2013 31.05.2013
Protokol z otevírání obálek a zápis z hodnocení nabídek PDF 13.05.2013 31.05.2013
Mimořádná veterinární opatření - varroáza včel PDF 05.06.2013 30.06.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostružno za rok 2012 PDF 06.06.2013 24.06.2013
Závěrečný účet obce Ostružno za rok 2012 PDF 06.06.2013 24.06.2013
Rozvaha - sestaveno k 31.12.2012 PDF 06.06.2013 24.06.2013
Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31.12.2012 PDF 06.06.2013 24.06.2013
Výkaz pro hodnocení plnení rozpočtu - sestavený k 12/2012 PDF 06.06.2013 24.06.2013

 
http://www.ostruzno.cz / úřední deska / 2013 /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.