www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Z jičínských kostelů a slavnosti Božího těla v Ostružně

V neděli 19. června se konalo první svaté přijímání dětí. Holčičky přišly v dlouhých bílých šatech, chlapci v tmavých oblečcích s bílými motýlky s hořícími svícemi v rukou, za nimi stáli jejich kmotři a šťastní rodiče. Po mši sv. měli ve farním salonku velkolepou oslavu.

V sobotu 18. června se uskutečnila pouť z Ostružna k Nejsvětější Trojici. V malém procesí šli vpředu Literácy Jitčín, v čele s panem Maestro Pospíšilem a malým průvodem až ke kapli vklíněné v lese mezi stromy, která nemá ani kříž, ani jeden obraz, jen ošlapané dlaždice, všechny do trojúhelníku. Tvar kaple je trojboký, pan jáhen zde vykonal bohoslužbu slova s krásným kázáním. Pan Maestro svým krásným hlasem a soubor svým zpěvem a hrou na starodávné nástroje zkrášlili tuto pouť.

Ve středu 15. června bylo poslední setkání členek Fatimského Apoštolátu, jejichž posláním je modlit se Svatý růženec - za upadající lidstvo, za zemřelé členy, za kněze, a oslavit hymnem 13. května na břehu Iria, tam se dětem zjevila Panna Maria – matka Boží. Tuto středu bylo i poslední setkání „Skupinky“, kde se scházejí křesťané v milých rodinách, kde se zpívají a hrají při kytaře Zpěvy Taizé, čtou se pasáže z bible a jsou milými hostiteli obskakováni. Dne 13. června je sv. Antonína, což je pan kostelník, obětavý pán, kterému všichni upřímně přáli, a on dal k dobru výbornou bonboniéru. Ve středu 15. června se konala jako obvykle dětská mše sv. u sv. Ignáce, kam přinášejí rodiče i nejmenší děti; ty pak utvoří kolem kněze veliký kruh, drží se za ruce a všechny se společně modlí.

Ve čtvrtek 23. června se uskutečnila v Ostružně slavnost Božího těla. Malé družičky, zdejší i z Jičína v krásných dlouhých bílých šatech s krajkovými čelenkami zasypávaly z roztomilých košíčků v kostele i okolo bělostných oltářů venku cestu kněžím spoustou květů, slavnostně šel průvod od oltáře k oltáři za zpěvu – Ježíši Králi, nebe a země, tobě se koří andělů sbor… A za mohutného chorálu Bože, chválíme tebe, tě, věčného otce ctíme, byla slavnost Božího těla v Ostružně skončena.

autor: Anežka Vlčková
foto: Ludmila Orvošová

29.06.2011

- původní článek na http://jicinsky.denik.cz
 


Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
 
http://www.ostruzno.cz / novinky / 2011 / strana -3- / z jičínských kostelů a slavnosti božího těla v ostružně /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší. Podporované aplikace: FireFox 2+ / Opera 9.2+ / IE6+