www.ostruzno.cz
  OSTRUŽNO u JičínaVyhledávání:

Aktuálně:

Ostružno a okolí:

Počítadlo přístupů:

 
Úřední deska

Název souboru Ke stažení Vyvěšeno Sejmuto

Zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 PDF 01.01.2014 31.12.2014
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013) návrh PDF 23.01.2014 07.02.2014
Návrh rozpočtu 2014 PDF 10.03.2014 31.03.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského Parlamentu PDF 07.04.2014 23.05.2014
Rozpočtový výhled obec Ostružno PDF 11.04.2014 28.04.2014
Závěrečný účet za rok 2013 - Svazek obcí Brada PDF 25.04.2014 11.05.2014
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 PDF 28.04.2014 14.05.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 PDF 28.04.2014 14.05.2014
Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada - Výkaz FIN 2-12M za prosinec PDF 28.04.2014 14.05.2014
Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada - Rozvaha k 31.12.2013 PDF 28.04.2014 14.05.2014
Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2013 PDF 28.04.2014 14.05.2014
Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013 PDF 28.04.2014 14.05.2014
Závěrečný účet obce Ostružno za rok 2013 PDF 11.05.2014 26.05.2014
Obec Ostružno - Výkaz FIN 2-12M za prosinec PDF 11.05.2014 26.05.2014
Obec Ostružno - Rozvaha k 31.12.2013 PDF 11.05.2014 26.05.2014
Obec Ostružno - Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2013 PDF 11.05.2014 26.05.2014
Obec Ostružno - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013 PDF 11.05.2014 26.05.2014
Opis výsledku hlasování v okrsku - volby do Evropského parlamentu PDF 26.05.2014 09.06.2014
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu PDF 07.06.2014 22.06.2014
Veřejná vyhláška - Projednání návrhu zadání územního plánu Ostružno PDF 09.06.2014 10.07.2014
Návrh zadání územního plánu Ostružno PDF 09.06.2014 10.07.2014
Smlouva - Zpracování územního plánu Ostružna včetně zajištění pořizovatelské činnosti PDF 09.06.2014 10.07.2014
Oznámení o počtu členů zastupitelsvta obce pro volební období 2014-2018 PDF 01.07.2014 17.07.2014
Nabídka pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu PDF 06.08.2014 31.12.2014
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise PDF 21.08.2014 05.09.2014
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce PDF 25.09.2014 10.10.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Ostružno PDF 13.10.2014 27.10.2014
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Ostružno konaného dne 5.listopadu 2014 od 19:00 PDF 27.10.2014 05.11.2014
Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Ostružno, konaného dne 5.listopadu 2014 PDF 05.11.2014 19.11.2014
Slib člena obecního zastupitelstva pro obec Ostružno PDF 05.11.2014 19.11.2014
Jednací řád obecního zastupitelstva obec Ostružno PDF 05.11.2014 19.11.2014
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Ostružno PDF 18.11.2014 09.12.2014
Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2015 PDF 19.11.2014 09.12.2014

 
http://www.ostruzno.cz / úřední deska / 2014 /
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 1024x768 a vyšší.